วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

ห้องสมุดกลาง รพ.ตร. เปิดให้บริการ ฐานข้อมูล Springer Health and Hospital ดาวน์โหลด E-book ได้ 18,049 รายชื่อ (ดาวน์โหลดได้ทั้งเล่ม)  E-Journal 228 รายชื่อ  วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559