วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การใช้งานฐานข้อมูล UpToDate Advanced

                      

URL : ลงทะเบียน   สืบค้นฐานข้อมูล
https://www.uptodate.com/online                          


วิดีโอ ลงทะเบียน และยืนยันการใช้งาน
 (Registration and Reverification)
คลิ๊ก วิดีโอ    https://bit.ly/2XK7InH

วิดีโอ การใช้งาน  UpToDate Advanced (Thai)

คลิ๊ก วิดีโอ  https://bit.ly/2Nw1kwB