วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

เปิดทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล


ห้องสมุดกลาง โรงพยาบาลตำรวจ รพ.ตร.

 เปิดทดลองใช้งาน
 ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
 Ovid Hospital Box

 ตั้งแต่
วันที่ 15 มกราคม 2559
     ถึง 15 กุมภาพันธ์  2559


คลิ๊ก   ovidsp.ovid.com/autologin


ถ้าเข้าไม่ได้ให้  copy   ovidsp.ovid.com/autologin  
               แล้ว วางใน บราวเซอร์ (browser)