วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์


              ผลงาน พ.ต.อ.ไพบูลย์  มะระพฤกษ์วรรณ นพ.(สบ ๕) หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ส่งกลับ โรงพยาบาลตำรวจ และคณะ ได้ลงตีพิมพ์วารสาร (Journal of Clinical & Translational Endocrinology, 2016-06-01, Volume 4, Pages 53-58) "เรื่องการป้องกันและการควบคุมน้ำตาลในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน" 


ผู้สนใจศึกษาค้นคว้า ได้ที่ชั้นวารสาร ห้องสมุดกลาง รพ.ตร.

หรือ

จาก E-Journal (ฐานข้อมูล Clinicalkey)


Journal of Clinical & Translational Endocrinology