วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หนังสือใหม่เดือน มกราคม

หนังสือใหม่ เดือน มกราคม 2559

ลำดับ
เลขทะเบียน
เลขเรียกหนังสือ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
1
1006941
WN160T355  2014
Kenneth L. Bontrager
TEXTBOOK OF RADIOGRAPHIC POSITIONING AND RELATED ANATOMY (HARDCOVER)
2
1006942
WP15D809  2014
Sylvia H. Heywang
DIAGNOSTIC BREAST IMAGING: MAMMOGRAPHY, SONOGRAPHY, MAGNETIC RESONANCE IMAGING, AND INTERVENTIONAL PROCEDURES (HARDCOVER)
3
1006943
WQ39D7943  2015
Gerald G. Briggs
DRUGS IN PREGNANCY AND LACTATION: A REFERENCE GUIDE TO FETAL AND NEONATAL RISK (HARDCOVER)
4
1006944
WQ18.2M294  2004
Arthur T. Evans
MANUAL OF OBSTETRICS (PAPERBACK)
5
Brian Magowan
CLINICAL OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY (PAPERBACK)
6
1006949
WQ100W7283  2014
F. Gary Cunningham
WILLIAMS OBSTETRICS (HARDCOVER)
7
1006950
WI900S9617  2013
F. Charles Brunicardi
SCHWARTZS PRINCIPLES OF SURGERY (WITH DVD-ROM) (HARDCOVER)
8
1006948
WO500T212  2012
Courtney M. Townsend
SABISTON TEXTBOOK OF SURGERY INTERNATIONAL EDITION: EXPERT CONSULT - ONLINE AND PRINT (HARDCOVER)
9
1006950
WI900S961  2013
Charles J. Yeo
SHACKELFORD'S SURGERY OF THE ALIMENTARY TRACT (2 VOL/SET) (HARDCOVER)
10
1006951
WS420F1985  2015
Richard J. Martin
FANAROFF AND MARTIN'S NEONATAL-PERINATAL MEDICINE : DISEASES OF THE FETUS AND INFANT (2VOL/SET) (HARDCOVER)
11
1006953
WS280P47  2015
Brian K. Walsh
NEONATAL AND PEDIATRIC RESPIRATORY CARE [PAPERBACK]
12
1006954
QV740A512   2015
-
AHFS DRUG INFORMATION 2015 (PAPERBACK)
13
1006955
WS200L041  2012
Tom Lissauer
ILLUSTRATED TEXTBOOK OF PAEDIATRICS: WITH STUDENT CONSULT ONLINE ACCESS (PAPERBACK)
14
1006956
WS100N4215  2015
Marcdante J. Marcdante
NELSON ESSENTIALS OF PEDIATRICS, INTERNATIONAL EDITION (PAPERBACK)
15
1006957
WS260N4368  2015
Lawrence F. Eichenfield
NEONATAL AND INFANT DERMATOLOGY (HARDCOVER)