ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


การสืบค้น ทรัพยากรสารสนเทศสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 3 ช่องทาง


1.MyLoFt

1.1 ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้ระบบ E-library 


รอเช็ค  e-mail address จาก MyLoFt 

เพื่อสร้าง  Password เข้าใช้งาน


1.2 ดาวน์โหลด Application MyLoFt 

 
1.3 หรือเข้าใช้งาน ผ่าน https://www.myloft.xyz/
สแกนคิวอาร์โค๊ดเข้าใช้งาน myloft


  
ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก

    https://www.clinicalkey.com/#!/

                                                             
                                                                                                                        https://www.uptodate.com/online
      การใช้งาน                           
                                                                 https://accessmedicine.mhmedical.com/

คู่มือการใช้งาน

                                                 
   https://www.bmj.com/     
  2.BeLib Cloud  2.1 ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้ระบบ E-library  2.2 ดาวน์โหลด Application BeLib cloud

   

2.3 หรือเข้าใช้งาน ผ่าน https://belibcloud.com/home


3. บล็อกห้องสมุด  https://librarypgh.blogspot.com/