วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หนังสือใหม่ เดือน พฤษภาคม 2559
ลำดับ
เลขทะเบียน
เลขเรียกหนังสือ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
1
1006976
WB460R3427 2013
Lisa Maxey
Rehabilitation for the postsurgical orthopedic patient
2
1006977
WE26A111 2008
John D. Hsu
AAOS atlas of orthoses and assistive devices
3
1006978
WN160T374 2014
Kenneth L. Bontrager
Textbook of radiographic positioning and related anatomy
4
1006979
WE500D673  2014
Helen J. Hislop
Daniels and Worthingham’s muscle testing :  techniques of manual examination.
5
1006980
WB460B798 2016
David X. Cifu
Braddom’s physical medicine & rehabilitation
6
1006981
WC100P957 2012
Sarah S. Long
Principles and practice of pediatric infectious diseases
7
1006982
WW140K16 2016
Jack J. Kanski
Clinical ophthalmology :  a systematic approach
8
1006983
WW290G024  2015
Tarek M Shaarawy
Glaucoma Medical diagnosis & therapy (Volume 1-2 )
9
1006985
WW39C641  2014
David B. Elliott
Clinical procedures in primary eye care
10
1006986
WW17O378  2015
Myron Yanoff
Ocular pathology
11
1006987
WW166D308 2015 
Frederick T. Fraunfelder
Drug - Induced OCULAR side effects
12
1006988
WW17C209  2014
Jay H. Krachmer
Cornea atlas
13
1006989
WW39T374  2014
Peter K.  Kaiser
the massachusetts eye and ear infirmary lllustred manual of ophtalmology
14
1006990
W1OP371   2014
Myron Yanoff
Ophthalmology
15
1006991
QZ4B635  2013
Vinay Kumar
Robbins basic pathology