วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Ovid Hospital Library in a Box

ห้องสมุดกลาง รพ.ตร. 
เปิดให้บริการสืบค้น
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ทางการแพทย์ 
Ovid Hospital Library in a Box
เข้าใช้งานได้ที่

http://ovidsp.ovid.com/autologin 
ขอรับ Username Password ได้ที่ห้องสมุด