วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

หนังสือใหม่ เดือน มีนาคม

หนังสือใหม่  เดือนมีนาคม  2559


ลำดับ
เลขทะเบียน
เลขเรียกหนังสือ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
1
1006958
WI650C761 2015
Scott R. Steele
Complexities in Colorectal Surgery: Decision-Making and Management
2
1006959
WG300C761 2015
James T. Willerson
Coronary Artery Disease
3
1006960
 WX218D384 2015
John E. Arbo
Decision Making in Emergency Critical Care: An Evidence-Based  Handbook
4
10A6961
WO18.2G681 2015
Niket Sonpal
General Surgery: Correlations and Clinical Scenarios
5
1006966
WB100S437 2014
Crispian Scully
Scully's Medical Problems in Dentistry
6
1006967
WE810S558 2015
Stephen J. Snyder

Shoulder Arthroscopy
7
1006968
WE800E52  2015
Scott C. Sherman
Simon's Emergency Orthopedics
8
1006969
 WN18.2S995 2014
Susanna  Ovel
Sonography Exam Review: Physics, Abdomen, Obstetrics and  Gynecology
9
1006970
WO500S865 2015
Christian de Virgilio
Surgery: A Case Based Clinical Review
10
1006971
WE880T713 2014
 John C. Clohisy
The Adult Hip: Hip Preservation Surgery
11
1006972
WB275M985 2016
 Joseph E. Moscolino
The Muscle and Bone Palpation Manual with Trigger Points, Referral Patterns
12
1006973
WE880T713 2014
 James K. DeOrio
Total Ankle Replacement: An Operative Manual
13
1006974
WQ209T582 2015
Anne Marie Coady
Twining's Textbook of Fetal Abnormalities
14
1006975
WB555W692 2014
Barbara A. Boyt Schell
Inpatient Cardiovascular Medicine
15
1006964
WE175R684 2015
Charles M. Court - Brown
Rockwood and Green's Fractures in Adults and Children Package (3 Vol/Set)