วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ Access Medicine

Access Medicine 
เป็นฐานข้อมูลหนังสือตำราทางการแพทย์  ฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill พร้อมข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการแพทย์ข้อมูลแนวทางการรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติและข้อมูลเชิงสรุป วิดีโอ ภาพประกอบ คู่มือผู้ป่วย สืบค้น ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ของ รพ.ตร. ระยะเวลาทดลองใช้ ๑๕ พ.ค. – ๑๔ มิ.ย. ๖๑ และสร้างบัญชีไปใช้ภายนอก รพ.ตร.
สืบค้นได้ที่ www.accessmedicine.com