วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัน เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจ


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
214 อัยยาลัทธ์ พรหมวิอินทร์ การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง  หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 14
 โรงพยาบาลตำรวจ
2562
215 อัยยาลัทธ์ พรหมวิอินทร์ การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทที่ได้รับการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง  หอผู้ป่วยมงคลกาญจนาภิเษก ชั้น 14
 โรงพยาบาลตำรวจ
2562