วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดโรงพยาบาลตำรวจ ตามการรับรู้ของหัวหน้าหน่วยห้องคลอดพยาบาลผู้ชำนาญการพยาบาล ประจำการและแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
165 สุกัญญา  ศโรภาส สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพห้องคลอดโรงพยาบาลตำรวจ ตามการรับรู้ของหัวหน้าหน่วยห้องคลอดพยาบาลผู้ชำนาญการพยาบาล ประจำการและแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์ 2558