วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลีนิคด้านการจัดการความปวดในห้องพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมช่องท้อง ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
168  จารุวรรณ เปียทอง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลีนิคด้านการจัดการความปวดในห้องพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดศัลยกรรมช่องท้อง ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป 2559