วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใช้ แอพพลิเคชั่น ไลน์ และการใช้เวลาของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
186 เมธาวี พึ่งพันธุ์ พฤติกรรมการใช้ แอพพลิเคชั่น ไลน์ และการใช้เวลาของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ 2560