วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีระดับซีดีโฟร์เริ่มต้น แตกต่างกัน ณ โรงพยาบาลตำรวจ


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
183 วุฒินันท์ ชำนิยันต์ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีระดับซีดีโฟร์เริ่มต้น แตกต่างกัน ณ โรงพยาบาลตำรวจ 2560
184 วุฒินันท์ ชำนิยันต์ ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีระดับซีดีโฟร์เริ่มต้น แตกต่างกัน ณ โรงพยาบาลตำรวจ 2560