วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ภายหลังการทำการผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
198 ปัทมา พีระพันธุ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ภายหลังการทำการผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 2560