วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกที่ห้องพักฟื้น

เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
234 เบญจรัตน์  สมเกียรติ ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่ำหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกที่ห้องพักฟื้น 2562