วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะต่อปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตภายในโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย สำหรับพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
169  เพ็ญจันทร์ พูลศิริ เรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะต่อปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตภายในโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย สำหรับพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 2559
170  เพ็ญจันทร์ พูลศิริ เรื่อง ผลของโปรแกรมการพัฒนาทักษะต่อปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตภายในโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย สำหรับพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม 2559