วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง การวัดงานโดยใช้เทคนิคการจับเวลาในหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตำรวจ


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
159 จิตตวดี ประสงค์ การวัดงานโดยใช้เทคนิคการจับเวลาในหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตำรวจ 2555
160  จิตตวดี ประสงค์ การวัดงานโดยใช้เทคนิคการจับเวลาในหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตำรวจ 2555