วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานวิจัย เรื่อง การประมาณการหาอัตรากำลังของบุคลากรหน่วยจ่ายยาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลตำรวจ สำหรับระบบการจ่ายยาแบบ One Day Dose ทุกหอผู้ป่วยโดยใช้เทคนิคการจับเวลา


เลขทะเบียน ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์
179 กมลทิพย์ วงศ์ทิพย์ไพบูลย์  การประมาณการหาอัตรากำลังของบุคลากรหน่วยจ่ายยาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลตำรวจ สำหรับระบบการจ่ายยาแบบ One Day Dose ทุกหอผู้ป่วยโดยใช้เทคนิคการจับเวลา 2560
180 กมลทิพย์ วงศ์ทิพย์ไพบูลย์  การประมาณการหาอัตรากำลังของบุคลากรหน่วยจ่ายยาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลตำรวจ สำหรับระบบการจ่ายยาแบบ One Day Dose ทุกหอผู้ป่วยโดยใช้เทคนิคการจับเวลา 2560